همه‌ی نوشته‌های poyahesab

چه زمانی برگ متمم مالیاتی صادر می‌گردد؟

مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان مالیاتی ۵ سال است. سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

 

نکات مهم در زمینه پلمب دفاتر روزنامه و کل شرکت

نکات ذیل درخصوص پلمب دفاتر در سال مالی جدید مد نظر قرار گیرد:

 • حتی المقدور در ابتدای هر سال جهت دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام گردد.
 • با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ ما بعد از پایان عملیات پلمب بر می گردد لذا امکان پلمب به تاریخ‌های گذشته میسر نمی باشد.
 • آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم درخصوص نحوه تحریر دفاتر و چگونگی حفظ و نگهداری آنها و تکالیف مربوطه پیش بینی گردیده لذا توصیه می شود مراتب آن به دقت مطالعه شود.
 • هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پلمب دفاتر به دفعات را در هر سال مالی با رعایت آئین نامه ماده ۹۵ ق.م.م دارد با این توضیح که تعداد جلد پلمب شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شده و مراتب آن روی برچسب الصاقی دفاتر منعکس می گردد و تاریخ تحریر تراکنش های مالی اشخاص می بایست با تاریخ پلمب دفاتر مذکور همخوانی داشته باشد.
 • انجام امور پلمب دفاتر پس از ثبت درخواست الکترونیکی در سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس صرفا از طریق مرکز استان واحد ثبتی شخصیت حقوقی یا حقیقی مربوطه با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی آن استان صورت می گیرد.
 • با توجه به اینکه پس از پایان عملیات پلمب، دفاتر مذکور از طریق شرکت پست به آخرین آدرس اقامتگاه قانونی شخصیت حقوقی ارسال می گردد لذا مقتضی است که نسبت به بروز رسانی آدرس مذکور از طریق ارائه صورتجلسه متناسب اقدام گردد بدیهی است فراخوانی آدرس ثبت شده از سامانه جامع ثبت شرکتها مبنای آدرس ارسالی دفاتر پلمب شده خواهد بود.
 • با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم اطلاعات پلمب دفاتر کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق ارتباط الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.
 • درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند . بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهد بود.

 

چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

 • کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند
 • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
 • هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می‌کند

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند؛

 • وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود
 • شهرداریها

چه مدارکی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند؟

با اصلاح قانون مالیاتها، قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی در کشور می باشند. به همین دلیل، قانونگذار دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم از اشخاص حقوقی و حقیقی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

در این نظام جامع مالیاتی ؛

گردش و مانده حساب بانکی
حساب اوراق مشارکت
حساب سپرده
حساب تسهیلاتی
گشایش اعتبار اسنادی
ضمانت نامه های بانکی مودیان حقیقی و حقوقی

توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

هدف از تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی تسلیمی از ناحیه مودیان مالیاتی است تا از طریق این اطلاعات که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد از صحت و سقم اظهار نامه های مودیان اطمینان حاصل کنند.

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

درگزارشات فصلی؛

 • نیازی به گزارش خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار نیست
 • نیازی به گزارش خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه نیست
 • نیازی به گزارش سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه نیست
 • نیازی به گزارش حق عضویت مجامع حرفه ای، احزاب وانجمن ها وتشکل های غیردولتی دارای مجوزاز مراجع ذی‌صلاح نیست
 • نیازی به گزارش کمک‌ها، جوایز وهدایای بلاعوض نیست
 • نیازی به گزارش مبالغی تحت عناوین زیر نیست
 1. جریمه یا خسارت
 2. انواع عوارض ومالیات به استثنا ارزش افزوده
 3. حق ثبت
 4. حق تمبر
 5. حقوق گمرکی
 6. حقوق ودستمزد
 7. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری یا شارژساختمان محل فعالیت
 8. آبونمان های پرداختی

 

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

رسیدگی از طریق دفاتر: اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان، ارایه دفاتر قانونی روزنامه و کل، اسناد و مدارک اعلام نمایند و رسیدگی از طریق دفاتر صورت می‌گیرد.

رسیدگی از طریق علی الراس: اگراشخاص حقوقی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و همچنین تکالیف خود را اقدام ننمایند، رسیدگی مالیات آن‌ها از طریق علی الراس انجام می‌پذیرد.

رد دفاتر از سوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر؛

درصورت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود. نمونه‌هایی ازعدم رعایت آیین نامه در ذیل اشاره میگردد.

 • تأخیر در پلمپ دفاتر
 • تاخیر ثبت وقایع مالی
 • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند
 • اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد
 • دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند؛ مثلاً شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد.

درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می‌شود.

مشمولین ارسال فهرست معاملات فصلی چه اشخاصی هستند؟

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است:

الف) کلیه اشخاص حقوقی

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .

 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م)، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می‌باشد. لذا با توجه به مراتب، مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۷ تا ۱۵ مرداد ماه سالجاری می‌باشد.

تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با کدفروشی و فاکتورهای صوری در قانون

یکی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است .

کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راههای فرار مالیاتی بوده است .

این امر تا حدی در جامعه رواج داشت که اگر هریک از ما صفحه آگهی روزنامه هارا باز می‌کردیم و یا سایتهای تبلیغاتی را مرور می کردیم ، حتما بحث کد فروشی و صدور فاکتور را می‌توانستیم مشاهده کنیم .از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید.لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ این امر تحقق یافت ودر ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

ضمناً قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مؤدیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مؤدیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.

برخورد با هزینه حق تمبر طبق قانون مالیاتهای مستقیم از نظر پذیرش هزینه چگونه است؟

 • هزینه حق تمبر سرمایه (در تاسیس شرکت) یا هزینه حق تمبر افزایش سرمایه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. اما جریمه آن قابل قبول نمی‌باشد.
 • آیا ثبت سرمایه یک شرکت ناشی از ادغام چند شرکت مشمول حق تمبر است؟ در شرکتهایی که در راستای ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با ادغام چند شرکت تاسیس می شوند، تا سقف سرمایه های شرکت های ادغام شده مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.
 • طبق بند الف ماده ۱۱۱ قامون مالیات های مستقیم تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(۱) حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین

۱ . ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم.

۲ . مواد ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری.

۳ . ماده ۱۷ قانون گذرنامه.

۴ . بخشنامه شماره ۲۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک.

۵ . ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷٫

۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب.

درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

۲ . انجام امور درمانی

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.