نگاهی بر حقوق و تکالیف مودیان در قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مالیات های مستقیم در چند بند و ماده صراحتا به وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیاتی اشاره شده و توضیحات کافی در این خصوص داده شده است که در ادامه به برخی از مهم ترین موارد آن اشاره می شود.

یکی از وظایف اصلی و اساسی هر مودی چه حقیقی و چه حقوقی ، ارائه اظهار نامه مالیاتی صحیح در موعد مقرر می باشد. در باب اول قانون مالیات ها اشخاص حقیقی و اصناف مشمول مالیات ذکر شده مکلف شده اند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به شغل و در آمد خود را برای احتساب مالیات به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند . در ماده ۱۷۷ تاکید شده صاحبان مشاغل ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت ، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند و در ادامه آمده که عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. ماده ۱۷۹ یکی دیگر از وظایف و تکالیف مودیان را مشخص کرده است، چنانچه مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

از آنجا که تکریم و احترام به حقوق مردم همواره در سرلوحه کار دولت قرار داشته است لذا در همین راستا و برای تحقق عدالت مالیاتی در قانون مالیات ها حقوق قانونی مودیان مالیاتی ذکر شده و چگونگی تعامل دستگاه مالیاتی با آنها توضیح داده شده است . علاوه بر این مشوق هایی برای مودیانی که خوش حساب بوده و نیز کسانی که در زمان مقرر قانونی نسبت به ارائه اظهار نامه خود اقدام کرده و اطلاعات صحیح از درآمد و کسب و کار خود را بدهند در نظر گرفته شده است.

به عنوان نمونه در خصوص حقوق مودیان در ماده ۲۳۷ قانون مالیات ها، آمده است :

در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات ، امضا کنندگان برگ تشخیص مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

همچنین در ماده ۲۴۲ قید شده اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

در ماده ۲۴۳ نیز به یکی دیگر از حقوق مودیان پرداخته شده است به این صورت که چگونگی پیگیری اعتراض مودی به مالیات اضافی و مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی توضیح داده شده است که تمام مواد و بندهای یاد شده فوق، نمونه عینی در نظر گرفتن حقوق مودیان و برقراری تمهیدات لازم برای تحقق عدالت مالیاتی و به تبع آن عدالت اجتماعی است و همه اینها نشان از اهتمام ویژه نظام و دستگاه مالیاتی برای ترویج فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد جامعه برای مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات می باشد.

بدون شک پرداخت مالیات وظیفه و تکلیف هر شهروندی است زیرا از امکانات کشور برای درآمد زایی و کسب و کار خود استفاده می کند و باید بخشی از درآمد حاصله را به عنوان سهم دولت و جامعه بپردازد تا صرف ایجاد امکانات رفاهی و عمران و آبادانی کشور شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *