نصاب معاملات در سال ۹۷

هیأت وزیران نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

  • در سال ۱۳۹۷ که نصاب معاملات کوچک دولتی ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام شده است، تا ۵% آن یعنی ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در گزارش معاملات فصلی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.
  • شایان ذكر است آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶ به مبلغ  ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، تعیین شده بود.
  • توضیح اینکه کلیه اشخاص مشمول ارائه گزارش توجه داشته باشند،در زمان صدور فاکتور مصرف کننده نهایی را از سایر مصرف کنندگان(خریداران) شناسایی و در زمان ارائه گزارش فصلی به دو صورت گزارش فروش به مصرف کننده نهایی و گزارش فروش به غیر از اشخاص مزبور مطابق با آیین نامه های اصلاحی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و به تفکیک اشخاص ثبت و ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *