نحوه محاسبه، مهلت پرداخت و جریمه حق تمبر سرمایه شرکتها

براساس ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سهام و سهم‌الشركه كلیه شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده ۵۱ : در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

توجه اینکه : به‌ موجب ماده ( ۲۷ ) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران که از محل آورده نقدی يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون ماليات‌های مستقيم و تبصره آن معاف می باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *