نحوه محاسبه مالیات حق المشاوره

با عنایت به بخشنامه شماره ۴۲۱۴-۲۴/۰۳/۹۶ پرداختهای موضوع تبصره ماده ۸۶ درخصوص حق‌المشاوره به دو طریق انجام می‌گردد:

  1. پرداختهایی که وفق قانون کار و سایر قوانین موضوعه به اشخاص حقیقی که به صورت مستمر در خدمت دیگری به امرمشاوره اشتغال دارند صورت می پذیرد به عنوان حقوق محسوب تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
  2. پرداخت‌هایی که به اشخاص حقیقی بابت حق المشاوره درقالب قرارداد پیمانکاری انجام می پذیرد تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشدکه دراینگونه موارد مشاوران ذیربط می بایست براساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *