تفاوت بازه زمانی در مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد در موعد مقرر خودداری نماید، یا مواردی را کتمان کرده باشد و بعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسد که تا به حال از جانب مودی ارایه نشده باشد ممیز مالیاتی می‌تواند از متمم مالیاتی استفاده کند، یعنی از زمان ارایه اظهارنامه تا پنج سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا می‌باشد و می‌تواند براساس مدارک جدید مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درآمد تعلق میگیرد را از مودی دریافت کند و بعد از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

اما در قوانین مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند می‌تواند رسیدگی را انجام بدهد ومالیات وجرائم را مطالبه کند. مودی مالیاتی، مکلف است تا ده سال مدارک را نگهداری و در صورت درخواست ممیز آنها را ارایه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *