روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

رسیدگی از طریق دفاتر: اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان، ارایه دفاتر قانونی روزنامه و کل، اسناد و مدارک اعلام نمایند و رسیدگی از طریق دفاتر صورت می‌گیرد.

رسیدگی از طریق علی الراس: اگراشخاص حقوقی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و همچنین تکالیف خود را اقدام ننمایند، رسیدگی مالیات آن‌ها از طریق علی الراس انجام می‌پذیرد.

رد دفاتر از سوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر؛

درصورت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود. نمونه‌هایی ازعدم رعایت آیین نامه در ذیل اشاره میگردد.

  • تأخیر در پلمپ دفاتر
  • تاخیر ثبت وقایع مالی
  • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند
  • اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد
  • دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند؛ مثلاً شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد.

درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *