درآمدهای معاف از مالیات

 • فعالیتهای کشاورزی و دامپروری ماده ٨١ق م م
 • فعالیتهای شرکتهای تولیدی و معدنی ماده ١٣٢ق م م
 • کارخانه های واقع در خارج از شهر شعاع ١٢٠کیلومتری تبصره ٣ماده ١٣٨
 • هدایا ودرامدهاودریافتی نقدی و غیرنقدی ماده ١٣٩
 • صادرات کالا وخدمات بندالف وب ماده ١۴١
 • فعالیت کارگاههای فرش دستبافت ماده ١۴٢
 • سودسپرده وجوایز بانکی وموسسات اعتباری غیربانکی مجازواوراق مشارکت ماده ١۴۵
 • فعالیت درمناطق آزاد تجاری
 • مدارس ومراکزاموزش غیرانتفاعی ماده ١٣۴
 • صندوقهای سرمایه گذاری تبصره ١ماده ١۴٣مکرر
 • مخترعین ومکتشفان بابت پروانه های اختراع وکشف ماده ١۴۴
 • فعالیتهای شرکتهای تعاونی وروستایی وعشایری ماده ١٣٣
 • شرکتهای دانش بنیان
 • شرکتهای دانش بنیان واقع در پارکهای فناوری
 • درآمدهای نهادهای واسط ماده ١١قانون توسعه ابزارهای مالی
 • فعالیتهای حاصل ازتوافقنامه های مالیات موضوع ماده ١۶٨

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *