جریمه عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل

بموجب اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و حذف و ویرایش بخشهایی از این ماده:

به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دو دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *