انواع تصمیمات متخذه در هیات حل اختلاف مالیاتی

پس از طرح پرونده مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است یکی از تصمیمات زیر گرفته شود:

۱ . تایید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

۲ . تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

۳ . رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره و رفع تعرض از مودی مالیاتی

۴ . رد مندرجات برگ تشخیص صادره از مودی فعلی و دستور مطالبه مالیات تشخیص شده از مودی واقعی

۵ . استرداد مالیات اضافه پرداختی

۶ . رفع تعرض از مودی مالیاتی و قبول زیان اعم از زیان ابرازی یا قبول قسمتی از زیان ابرازی

۷ . عدم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی

۸ . صدور قرار استمهال

۹ . صدور قرار تجدید دعوت مجدد از مودی

۱۰ . صدور قرار رفع نقص در ارتباط با پرونده مالیاتی مطروحه

۱۱ . صدور قرار کارشناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *