بخشنامه تسری نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی

کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای تسری مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵و بعد از آن را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفا بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷راجبع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱بدینوسیه اعلام می‌گردد:

با ملحوظ نظر قرار دادن آیین نامه اجرای تبصره ۳ماده ۱۶۹اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون یاد شده که طی بخشنامه‌ شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ابلاغ گردیده است مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳مورخ ۱۳۹۶/۹/۷به استثنای بندهای ۳و ۴آن با توجه به عدم موضوعیت ارایه فهرست امتناع در مقررات ماده ۱۶۹قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند ۹آن مبنی بر این که در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم منطقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم ضرورتی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف نخواهد داشت با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۳ص مورخ ۱۳۹۲/۱/۶برای عملکرد سال ۱۳۹۵و بعد نیز جاری خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *