تکلیف سازمان امور مالياتی به اعلام اطلاعات طرف مقابل معاملات فصلی

بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرای مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیته ماده ۱۲ (ماده ۷۶ سابق) مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ به موضوع “رد مودیان مالیاتی توسط کمیسیون بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۸۰ به سبب ابهام در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث” اقدام نمود.
این اقدام سازمان که همراستا با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همکاری مناسب با بخش خصوصی جهت تکریم ارباب رجوع و رفع یکی از مشکلات فعالین اقتصادی کشور می باشد به شرح ذیل صورت پذیرفته است :
۱- ادارات سازمان امور مالیاتی موظف شده اند تا اطلاعات تماس و شناسایی اشخاص ارسال کننده اطلاعات معاملات مرتبط با مودی معترض شده را اعلام نمایند.
۲- سازمان متعهد گردیده است تا دسترسی مودیان محترم مالیاتی را در سامانه صورت معاملات فصلی به اطلاعات ارسال کننده مرتبط با معاملات ایشان را که از جانب سایر مودیان مالیاتی ارسال شده،فراهم آورد.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور،دسترسی یاد شده در سامانه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به منظور رفع مغایرت های احتمالی در فهرست معاملات را قبل از شروع فرآیند رسیدگی های مالیاتی ایجاد کرده است.
۴- این دسترسی از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۶ برای مودیان مشمول اجرای مقررات مربوط به ارسال فهرست معاملات فراهم شده و اطلاع رسانی به مودیان نیز از طریق ارسال پیامک صورت پذیرفته است.
در حال حاضر اطلاعات مربوط به معاملات صورت پذیرفته مودیان برای سال های مالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ در سامانه صورت معاملات فصلی قابل مشاهده می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *