تکالیف مهم قانونی شرکت‌‎های خصوصی پس از تاسیس

تکلیف سازمان امور مالياتی به اعلام اطلاعات طرف مقابل معاملات فصلی

روشهای کنترل صحت فاکتور رسمی دریافتی

انواع تصمیمات متخذه در هیات حل اختلاف مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی

راهکارهایی برای پذیرش پرداختهای بالاتر از پنج میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

شروط ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی

آیا پاداش هیات مدیره جزء هزینه قابل قبول مالیاتی است؟

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده

شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می‌توان دریافت کرد؟

نحوه محاسبه مالیات حق المشاوره

مراحل هفت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده

شرایط قطعی شدن مالیات عملکرد

مجازات‌های پیش بینی شده در قانون برای کدفروشان و صادرکنندگان فاکتورهای صوری

نحوه صحیح برخورد شرکتهای غیرفعال با موضوع مالیات

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

شناسایی فراریان مالیاتی مهمتر از رصد تراکنشهای بانکی

شانزده پارامتری که اداره امور مالیاتی در زمان رسیدگی به دفاتر به آن‌ها توجه می‌کند

کد اقتصادی چیست و برای چه اشخاصی الزامی است

استفاده از کد اقتصادی دیگر شرکت ها از مصادیق پولشویی است

شناسه ملی شرکت چیست و نحوه دسترسی به آن

جریمه عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل

میزان بدهی قطعی برای ممنوع الخروجی بدهكاران مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و شامل چه مواردی می باشد

موارد رد شدن دفاتر روزنامه و کل

چک لیست کنترل فاکتورهای فروش جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی

ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی

ده نکته که در هنگام نوشتن اظهارنامه مالیاتی، باید رعایت کنیم